Algemeen 

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Watersportverbond is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website kan door het Watersportverbond zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Watersportverbond neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website. 

Externe links 

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Watersportverbond worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Watersportverbond heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. 

Eigendomsrechten en citaatrecht 

Alle eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van teksten, foto’s, films, geluidsfragmenten, graphics, en andere gebruikte materialen berusten bij Watersportverbond, tenzij anders aangegeven. Het zonder schriftelijke toestemming van Watersportverbond gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden van deze materialen is niet toegestaan. Wel mag informatie op deze website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van de website en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding. 

Techniek 

Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Watersportverbond garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Watersportverbond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software. Watersportverbond kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur. 

Filmpjes, foto’s en afbeeldingen 

De foto's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie en zij vrij voor gebruik (en hergebruik) voor niet commerciële doelstellingen en mediagebruik. 

Privacy Statement 

Het Watersportverbond respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens worden door het Watersportverbond zorgvuldig bewerkt en beveiligd, en zullen nimmer aan derden worden verstrekt. 

De geregistreerde persoonsgegevens gebruikt het Watersportverbond uitsluitend voor de communicatie over producten en diensten van de eigen organisatie. Door u aan te melden voor het scholenprogramma proef de zee of voor de nieuwsbrief, registratie of andere aanmelding geeft u het Watersportverbond toestemming om u de nieuwsbrief van het Watersportverbond toe te sturen per e-mail. Deze e-mail wordt u in beginsel 1 x per maand toegestuurd. Deze frequentie kan mogelijk bij bijzondere gelegenheden – te bepalen door het Watersportverbond – verhoogd worden naar 2 keer per maand. In de nieuwsbrief vindt u de link ‘Afmelden’ waardoor u zich ten allen tijde direct kunt afmelden voor de nieuwsbrief. 

Cookieverklaring 

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Het Watersportverbond maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Het Watersportverbond inzage in het bezoek aan haar websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Het Watersportverbond de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Het Watersportverbond kan niet zien wie (of welke pc) haar websites bezoekt. 

Daarnaast maakt Het Watersportverbond gebruik van functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

© Watersportverbond 2017. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.